Obsah stránky

Obecní zpravodaj

Přibický zpravodaj vydává Obec Přibice, IČ: 00600211, Přibice 84, 691 24 Přibice. Četnost vydání: čtvrtletně.  Redakční rada: Eva Oblezarová – šéfredaktorka, Miroslav Effenberger, Nikola Procházková. Kontakty: e-mail podatelna@pribice.cz, tel.: 702 106 066, tel. pro inzerci: Eva Oblezarová 734 609 512. 

Inzerce:

  • Ceny občanské inzerce: řádková inzerce zdarma, blahopřání a vzpomínky 50 Kč.
  • Ceny komerční inzerce: celá strana 1.500 Kč, 1/2 strany 800 Kč, 1/4 strany 500 Kč, 1/8 strany 300 Kč. Formát A4.
  • Ceny jsou včetně DPH 21%. Omezený počet – 10 inzerátů.
Obecní zpravodaj
Prohlášení o přístupnosti   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.