Obsah stránky

Apoštolka

se nachází na návrší nad komunitním centrem. Pro dobrou pitnou vodu si sem chodila většina zdejších vesničanů. Vznik této kapličky se studánkou, dříve nazývané Svatá studánka, se odhaduje na desáté století. Váže se k ní pověst o věrozvěstech, kteří na pozvání knížete Rastislava připutovali roku 835 na Velkou Moravu. Podle lidové pověsti z ní pili apoštolové Slovanů sv. Cyril a Metoděj, když procházeli Moravou. I arcivévoda Albrecht Habsburský se u ní roku 1848 se svým doprovodem zastavil při příležitosti kladení základního kamene k novostavbě přibické školy. Jinde se uvádí, že podle zbožné tradice u této studánky sv. Cyril a Metoděj křtili přibické obyvatele. Podle mínění historika a folkloristy Ladislava Hosáka je její název odvozen od přibické rodiny Apostolů ze 17. století. Dr. Přikryl ve své knize „Sv. Cyril a Metod v památkách starožitných na Moravě a Slezsku“ uvádí, že lid nepřetržitě vypravuje, že Cyril a Metoděj se tu zastavili, kázali, studánku posvětili a z ní křtili. Tato voda bývala u lidí ve velké úctě. V 1. polovině 19. století se majiteli židlochovického panství stali Habsburkové, kteří byli silně věřící a možná oni stáli u nápadu postavit nad studánkou kapli a také se často zastavovali u studánky pro vodu.

Architektonicky neobvyklá kaplička stojí v hlubokém dolíku, má půlkruhový půdorys a je jí představěna průčelní stěna s polygonálními sloupy na nárožích. Pod nánosem omítky se téměř ztrácí jejich osmiboký půdorys, takže se sloupy jeví jako válce. Původní tvar však naznačuje osmiboký jehlan, kterým je každý sloup zastřešen. Průčelí je členěno ústupkovým portálem, jehož vnější část nahoře zdobí zubořez. Na starých fotografiích je ještě nad zubořezem vidět úzká kordonová římsa vytažená v omítce. Stejná bývala i na sloupech. Při posledních opravách však nebyla obnovena. Vnitřní část portálu je na osu prolomena pravoúhlým vchodem, vsazeným do profilovaného, hrotitě zaklenutého ostění. Kaplička architektonickým stylem připomíná lichtenštejnské stavby v Lednicko-valtickém areálu. V roce 1897 v ní byla zřízena pumpa k čerpání vody ze studánky.

V roce 1994 provedl restaurátor František Pavúček celkovou rekonstrukci Apoštolky. Při odstraňování zpuchřelých omítek zjistil, že tvar portálu byl překryt vysokou vrstvou různobarevných líček, pod nimiž zanikl nápis vztahující se k původu kapličky.

 

Z knihy: Přibice v proměnách času, 2013

 

 

Apoštolka dříve
Prohlášení o přístupnosti   |   Kontakty
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.