Home Veřejné zakázky
Veřejné zakázky PDF Tisk Email

 

 

20112, Územní plán

Text výzvy: Obec Přibice vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Zpracování nového územního plánu obce Přibice včetně SEA".

Požadavky na zhotovitele:

1, doklad oprávnění k činnosti v této oblasti

2, reference na 3 poslední realizace územních plánů (případně jejich změn)

3, návrh smlouvy na zpracování nového ÚPO a SEA

4, splnění podmínek stanovených odborem územního plánovaní a stavebního řádu JMK ke zpracování územního plánu a jejich zásad dotace

5, převod územního plánu do GIS

O bližší informace pište na e-mail: starosta@pribice.cznebo kontaktujte obecní úřad na tel: 519 432 223.

Nabídky se podávají na obecní úřad písemně nebo elektronicky na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Konečný termín pro doručení nabídek: 27. července 2011 - 14:00.

Vyhlášení výsledků výběrového řízení: 1.8.2011.

Termín předání hotového díla nejpozději: do 28.2.2012.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušení zadávacího zřízení. Rozhodujícím kriteriem pro přidělení veřejné zakázky je konečná cena v Kč, u plátců DPH cena vč. DPH.

Zápis o výběru dodavatele veřejné zakázky: "Zpracování nového územního plánu obce Přibice včetně SEA" (20112)

 

Výzva k podání nabídek byla zveřejněna na obecních internetových stránkách dne 13.7.2011. Zároveň byli přímo osloveni následující architekti:

 

1,Ing.arch. Mariana Horáková, Brno

2,Ing.arch. Milan Hučík, AR projekt, s.r.o., Brno

3,Ing.arch. Barbora Jenčková, Brno

4,Ing.arch. Pavel Klein, KT architekti, Brno

5,Ing.arch. Helena Kočišová, A. VE. Studio, Brno

6,Ing.arch. Jaroslav Poláček, A-Projekt, s.r.o., Znojmo

7,Ing.arch. Josef Kolman, Dobšice

8,Ing.arch. Petr Malý, Olomouc

9,Ing. Marie Psotová, Studio P, Žďár nad Sázavou

10,Ing.arch. Miloslav Sohr Ph.D., Studio Region, Brno

11,Ing.arch. Ladislav Brožek, Ateliér nad Viaduktem, Brno

12,Ing.arch. Jana Benešová, Atelier URBI, spol. s r.o., Brno

13,Ing.arch. Vanda Cíznerová, Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Brno

14,Ing.arch. Jiří Hála,Atelier pro inv. výstavbu a ÚP, Brno

15,Ing.arch. Ivo Kabeláč, LandStudio, Brno

16,Ing.arch. Alena Košťálová, Brno

17,Ing.arch Stanislav Svoboda, Letovice

 

Termín ukončení přijímání nabídek byl stanoven na 27.7.2011 do 14:00. Ve stanoveném termínu předložilo nabídku 13 uchazečů. Dne 28.7.2011 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele byla složena ze všech zastupitelů obce. Porovnání nabídek jednotlivých uchazečů podle ceny (u plátců DPH včetně DPH):

 

 

01. Ing.arch. Miloslav Sohr, Ph.D., Studio Region, s.r.o., Brno……..………….. 235.000,-Kč

02. Ing.arch. Ivona Poláčková, A-Projekt, s.r.o., Znojmo…………………………..298.000,- Kč

03. Ing.arch. Helena Kočišová, A. VE. Studio, Brno……………………………………318.000,- Kč

04. Ing.arch. Michal Hadlač, Institut regionálních informací, s.r.o., Brno….359.400,- Kč

05. Ing.arch. Ladislav Brožek, Ateliér nad Viaduktem, Brno……………………..366.000,- Kč

06. Ing.arch. Barbora Jenčková, Brno………………………………………………………….376.800,- Kč

07. Ing.arch. Jiří Hála,Atelier pro inv. výstavbu a ÚP, Brno……………………….384.000,- Kč

08. Ing.arch. Pavel Klein, KT architekti, Brno……………………………………………..388.800,- Kč

09. Ing.arch. Mariana Horáková, Brno…………………………………………………………399.800,- Kč

10. Ing.arch. Vanda Cíznerová, Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o…..492.000,- Kč

11. Ing.arch. Alena Košťálová, Brno…………………………………………………………….492.000,- Kč

12. Ing.arch. Jana Benešová, Atelier URBI, spol. s r.o., Brno…………………….528.000,- Kč

13. Ing.arch. Ivo Kabeláč, LandStudio, Brno………………………………………………720.000,- Kč

 

 

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena, z tohoto důvodu byl vybrán dodavatel:

 

Ing.arch. Miloslav Sohr, Ph.D., Studio Region, IČ:27681921, Zelná 13, 61900 Brno

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

20116, Oprava chodníků ulice Hlavní v délce cca 215m, šířce 1,5m, dobalení krajnice asfaltem, odvodnění; vybudování dešťové vpusti v ulici Rajhradská

Text výzvy: Obec Přibice vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu " Oprava chodníků ulice Hlavní v délce cca 215m, dobalení krajnice asfaltem, odvodnění; vybudování dešťové vpusti v ulici Rajhradská". Pro podrobný popis stavebních prací pište na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , případně kontaktujte obecní úřad na tel: 519 432 223. Nabídky se podávají na obecní úřad písemně nebo elektronicky. Konečný termín pro podávání nabídek: 25. července 2011 - 15:00. Vyhlášení výsledků výběrového řízení: 27.7.2011. Termín realizace stavebních prací: co nejdříve (srpen – září 2011). Rozhodující pro výběr dodavatele je konečná cena vč. DPH. Uchazeč doloží oprávnění k provádění předmětných prací a 3 reference – nejlépe výstavba nebo budování chodníků v obci. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení

 

Zápis o výběru dodavatele na veřejnou zakázku: Opravu chodníků ulice Hlavní v délce cca 215m, šířce 1,5m, dobalení krajnice asfaltem, odvodnění; vybudování dešťové vpusti v ulici Rajhradská (20116)

 

 

Výzva k podání nabídek byla zveřejněna na obecních internetových stránkách dne 15.7.2011. Zároveň byly přímo osloveny následující firmy nebo živnostníci:

 

1, MiKo, Neslovice

2, Strabag

3, Petr Harašta, Nová Ves

4, STAMA s.r.o., Nosislav

5, KaMaStav, s.r.o., Modřice

6, Ekostavby Brno a.s.

7, SIS silniční stavitelstí, s.r.o., Brno

8, JAPEZ, spol. s r.o., Vranovice

 

 

Termín ukončení přijímání nabídek byl stanoven na 25.7.2011 do 15:00. Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči. Dne 26.7.2011 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele byla složena ze všech zastupitelů obce. Porovnání nabídek jednotlivých uchazečů podle ceny:

 

1, MiKo, Neslovice ……………………………………..…...553.590,- vč. DPH

2, STRABAG a.s., Brno …………………………………...490.990,- vč. DPH

3, KaMaStav, s.r.o., Modřice …………………………..537.600,- vč. DPH

 

 

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena, z tohoto důvodu byl vybrán dodavatel:

 

STRABAG a.s., IČ:60838744, Tovární 3, 620 00 Brno

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

20115 - Oprava chodníku u obchodu cca 108m2

 

text výzvy: Obec Přibice vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu " Oprava chodníku u obchodu". Pro podrobný popis stavebních prací pište na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , případně kontaktujte obecní úřad na tel: 519 432 223. Nabídky se podávají na obecní úřad písemně nebo elektronicky. Konečný termín pro podávání nabídek: 25. července 2011 - 15:00. Vyhlášení výsledků výběrového řízení: 27.5.2011. Termín realizace stavebních prací: co nejdříve (srpen – září 2011). Rozhodující pro výběr dodavatele je konečná cena vč. DPH. Uchazeč doloží oprávnění k provádění předmětných prací a 3 reference – nejlépe výstavba nebo budování chodníků v obci. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení

 

 

Zápis o výběru dodavatele na veřejnou zakázku: Oprava chodníku u obchodu cca 108 m2 (20115)

 

 

Výzva k podání nabídek byla zveřejněna na obecních internetových stránkách dne 15.7.2011. Zároveň byly přímo osloveny následující firmy nebo živnostníci:

 

1, MiKo, Neslovice

2, Strabag

3, Petr Harašta, Nová Ves

4, STAMA s.r.o., Nosislav

5, KaMaStav, s.r.o., Modřice

6, Ekostavby Brno a.s.

7, SIS silniční stavitelstí, s.r.o., Brno

8, JAPEZ, spol. s r.o., Vranovice

 

 

Termín ukončení přijímání nabídek byl stanoven na 25.7.2011 do 15:00. Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči. Dne 26.7.2011 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele byla složena ze všech zastupitelů obce. Porovnání nabídek jednotlivých uchazečů podle ceny:

 

1, MiKo, Neslovice ……………………………………..…...159.570,- vč. DPH

2, STRABAG a.s., Brno …………………………………...155.305,- vč. DPH

3, KaMaStav, s.r.o., Modřice …………………………..155.520,- vč. DPH

 

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena, z tohoto důvodu byl vybrán dodavatel:

 

STRABAG a.s., IČ:60838744, Tovární 3, 620 00 Brno

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

20114 - Oprava chodníku u kostela cca 140m2

text výzvy: Obec Přibice vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu " Oprava chodníku u kostela". Pro podrobný popis stavebních prací pište na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , případně kontaktujte obecní úřad na tel: 519 432 223. Nabídky se podávají na obecní úřad písemně nebo elektronicky. Konečný termín pro podávání nabídek: 25. července 2011 - 15:00. Vyhlášení výsledků výběrového řízení: 27.5.2011. Termín realizace stavebních prací: co nejdříve (srpen – září 2011). Rozhodující pro výběr dodavatele je konečná cena vč. DPH. Uchazeč doloží oprávnění k provádění předmětných prací a 3 reference – nejlépe výstavba nebo budování chodníků v obci. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení

 

 

Zápis o výběru dodavatele na veřejnou zakázku: Oprava chodníku u kostela cca 140 m2 (20114)

 

 

Výzva k podání nabídek byla zveřejněna na obecních internetových stránkách dne 15.7.2011. Zároveň byly přímo osloveny následující firmy nebo živnostníci:

 

1, MiKo, Neslovice

2, Strabag

3, Petr Harašta, Nová Ves

4, STAMA s.r.o., Nosislav

5, KaMaStav, s.r.o., Modřice

6, Ekostavby Brno a.s.

7, SIS silniční stavitelstí, s.r.o., Brno

8, JAPEZ, spol. s r.o., Vranovice

 

 

Termín ukončení přijímání nabídek byl stanoven na 25.7.2011 do 15:00. Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči. Dne 26.7.2011 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele byla složena ze všech zastupitelů obce. Porovnání nabídek jednotlivých uchazečů podle ceny:

 

1, MiKo, Neslovice ……………………………………..…...181.980,- vč. DPH

2, STRABAG a.s., Brno …………………………………...187.588,- vč. DPH

3, KaMaStav, s.r.o., Modřice …………………………..176.400,- vč. DPH

 

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena, z tohoto důvodu byl vybrán dodavatel:

 

KaMaStav s.r.o., IČ:26259486, Brněnská 421, 664 42 Modřice

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

20113 Oprava cyklostezky Sliník cca 370m2

 

 

text výzvy: Obec Přibice vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu " Oprava cyklostezky Sliník". Pro podrobný popis stavebních prací pište na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , případně kontaktujte obecní úřad na tel: 519 432 223. Nabídky se podávají na obecní úřad písemně nebo elektronicky. Konečný termín pro podávání nabídek: 25. července 2011 - 15:00. Vyhlášení výsledků výběrového řízení: 27.5.2011. Termín realizace stavebních prací: co nejdříve (srpen – září 2011). Rozhodující pro výběr dodavatele je konečná cena vč. DPH. Uchazeč doloží oprávnění k provádění předmětných prací a 3 reference – opravy komunikací, cyklostezek v obci. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení

 

 

 

Zápis o výběru dodavatele na veřejnou zakázku: Oprava cyklostezky Sliník cca 370 m2 (20113)

 

 

Výzva k podání nabídek byla zveřejněna na obecních internetových stránkách dne 15.7.2011. Zároveň byly přímo osloveny následující firmy nebo živnostníci:

 

1, MiKo, Neslovice

2, STRABAG a.s., Brno

3, Petr Harašta, Nová Ves

4, STAMA s.r.o., Nosislav

5, KaMaStav, s.r.o., Modřice

6, Ekostavby Brno a.s.

7, SIS silniční stavitelstí, s.r.o., Brno

8, JAPEZ, spol. s r.o., Vranovice

 

 

Termín ukončení přijímání nabídek byl stanoven na 25.7.2011 do 15:00. Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči. Dne 26.7.2011 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele byla složena ze všech zastupitelů obce. Porovnání nabídek jednotlivých uchazečů podle ceny:

 

1, MiKo, Neslovice ……………………………………..…... 149.628,- vč. DPH

2, STRABAG a.s., Brno …………………………………... 128.760,- vč. DPH

3, KaMaStav, s.r.o., Modřice ………………………….. 177.600,- vč. DPH

 

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena, z tohoto důvodu byl vybrán dodavatel:

 

STRABAG a.s., IČ:60838744, Tovární 3, 620 00 Brno

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

20111, stavební úpravy MŠ květen 2011

Obec Přibice vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Stavební úpravy MŠ Přibice". Jedná se zejména o zednické, instalaterské a obkladačské práce na zřízení 2. třídy MŠ a rozšíření stávajícího sociálního zařízení. Pro podrobný popis stavebních prací pište na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo kontaktujte obecní úřad na tel: 519 432 223. Prohlídka místa stavebních úprav 16.5.2011 - sraz v 10.00 na obecním úřadě Přibice. Nabídky se podávají na obecní úřad písemně nebo elektronicky. Konečný termín pro podávání nabídek: 20. května 2011 - 14:00. Vyhlášení výsledků výběrového řízení: 23.5.2011. Termín realizace stavebních prací: do 20.6.2011.

 

Zápis o výběru dodavatele na stavební úpravy MŠ Přibice – zřízení nové třídy

 

 

Výzva k podání nabídek byla zveřejněna na obecních internetových stránkách dne 9.5.2011. Zároveň byly přímo osloveny následující firmy nebo živnostníci:

 

 

 

 

1, Koubek Jan, Přibice

2, Japez, Vranovice

3, Vašíček Radek, Blučina

4, PSK, Brno

5, Malachta, s.r.o., Přísnotice

6, Komab, s.r.o., Pohořelice

7, JS ABACUS, srov.o., Hustopeče

8, Stama s.r.o, Nosislav

9, Tušl Václav, Brno

 

 

Termín ukončení přijímání nabídek byl stanoven na 20.5.2011 do 14:00. Ve stanoveném termínu předložili nabídku 3 uchazeči, 2 uchazeči na výzvu nereagovali a 4 uchazeči svou účast omluvili z kapacitních důvodů. Dne 23.5.2011 proběhlo vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele. Komise pro výběr dodavatele byla složena ze všech zastupitelů obce. Porovnání nabídek jednotlivých uchazečů podle ceny:

 

1, Radek Vašíček, Blučina ………………………...230.000,- vč. DPH

2, Tušl Václav, Brno…………………………………..344.900,- vč. DPH

3, PSK, Brno……………………………………………….349.890,- vč. DPH

 

Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší nabídková cena, z tohoto důvodu byl vybrán dodavatel:

 

Radek Vašíček, IČ:72405538, Návrší 190, 664 56 Blučina

 

 

 

 

 Aktualizováno Pondělí, 10 Duben 2017 07:37
 
, Powered by Joomla!