Home Farnosti
Farnosti PDF Tisk Email

 

Římskokatolická farnost Přibice je spravována panem farářem Jaroslavem Sojkou.

Webové stránky farnosti http://vranovice.farnost.cz

Telefonní kontakt: 732 951 303

 

Kazatelská stanice Českobratrské církve evangelické v Přibicích je spravována z Nosislavi.
I v Přibicích se po vydání tzv. Tolerančního patentu císařem Josef II. na podzim roku 1781 přihlásily skoro čtyři desítky lidí k reformované konfesi. V následujících letech pak pravidelně Přibičtí docházeli do nosislavské evangelické modlitebny.
Neoficiální kazatelská stanice nosislavského reformovaného sboru v Přibicích byla založena již za faráře Daniela Nešpora, uvádí se rok 1890, oficiální potvrzení je však o patnáct let mladší (1905). Modlitebna byla zřízena v roce 1891.
Dlouho místní s celým sborem toužili vyměnit provizorní stavení, které těsně sousedilo s hospodářskými budovami, za něco důstojnějšího. Vždy, když to bylo nadějné, vyskytly se však nějaké překážky.
Se stavbou nové modlitebny se započalo až v příznivém roce 1968. Hrubá stavba byla dělána dodavatelsky, vše ostatní pak svépomocí. Pracovali místní a s nadšením dojížděli i Nosislavští. Modlitebna byla otevřena 25. července 1971 odpoledne synodním seniorem dr. Václavem Kejřem.
V současné době se bohoslužby konají každou první neděli v měsíci v 11 hodin. Většinou je připravuje a vede nosislavský farář Ondřej Macek.
 Webová prezentace: http://nosislav.evangnet.cz/

 

 
, Powered by Joomla!